Business Activity Monitoring - Application Performance Management

Wat is Business Activity Monitoring?

Binnen het Application Performance Management vakgebied is de Business Activity Monitoring (BAM) de kers op de taart. Het is de ultieme vorm van grip en controle over de bedrijfskritische ketens met de focus voor de business.

BAM borduurt voort op een solide monitoring als fundament waarbij individuele verzoeken van klanten real-time door de gehele keten gevolgd kunnen worden. De focus bij het track en tracen van individuele berichten is veelal vanuit de behoefte om diagnostiek toe te passen op het moment dat er performance en/of instabiliteits issues zijn. Het is meer IT-gerelateerd dan Business gerelateerd.

BAM en Gartner

Gartner kwam in 2002 als eerste op de proppen met een definitie van wat Business Activity Monitoring inhoudt (bron: Wiki):

“Business activity monitoring” (BAM) is Gartner’s term defining how we can provide real-time access to critical business performance indicators to improve the speed and effectiveness of business operations. Unlike traditional real-time monitoring, BAM draws its information from multiple application systems and other internal and external (interenterprise) sources, enabling a broader and richer view of business activities. As such, BAM will be a natural extension of the investments that enterprises are making in application integration.”

BAM positionering - Application Performance Management
BAM dashboard

BAM en Business Intelligence

BAM is een real-time, event-driven uitbreiding van Business Intelligence (BI). De uitbreiding is subtiel maar krachtig. BI producten hebben de reputatie alleen met historische data te werken dat afkomstig is uit data warehouses, en niet gemakkelijk te veranderen.

In tegenstelling tot BAM technologie, wat in real-time business analytics voorziet afkomstig van data uit transactionele data bronnen zoals Web services, message queues etc. Er is duidelijk een brugverbinding tussen de IT en de Business; de Business informatie wordt gevoed uit de onderliggende technische componenten.

Harpal Kochar schrijft in zijn artikel “Business Activity Monitoring and Business Intelligence ” over de relatie en het verschil tussen BAM en Business Intelligence.