Dynatrace heeft een 100% fit in de dienstverlening van 360Performance

Waarom Dynatrace?

Een partnership werkt zoals een goede hechte vriendschap waarbij je alles tegen elkaar kunt zeggen met als doel samen beter te worden. 360Performance en Dynatrace kennen elkaar al van voor de oprichting van 360Performance in 2014. Bij veel grote en complexe projecten hebben we intensief samengewerkt, resultaten bereikt en klanten succesvol uitgebouwd. En we trekken nog steeds zeer hecht op om gezamenlijk organisaties performance-bewuster te laten acteren.

Dynatrace heeft een 100% fit in de dienstverlening van 360Performance, namelijk het brengen van Performance Intelligentie bij onze klanten. Dynatrace geeft antwoorden in plaats van nog meer data of giswerk. Hoe kun je iets oplossen als je het niet kunt meten? Dynatrace werkt als een MRI-scanner over uw applicatie landschap, real-time. Het maakt de applicatiecode inzichtelijk, correleert de belasting van de betrokken systemen. Middels het baselinen van alle gemeten metrieken en het toepassen van AI zijn causale verbanden te leggen en afwijkingen snel te identificeren. Dynatrace bevat alle onderdelen om uw IT landschap meetbaar te maken.

Dynatrace blijft zich verder ontwikkelen in de snel veranderende technologiewereld en werkt agile om hieraan te kunnen blijven voldoen.

Waarom 360Performance en Dynatrace?

 • 360Performance acteert op strategisch, tactisch en operationeel niveau zodat het gedragenheid krijgt van het Dynatrace platform om bij te dragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

 • 360Performance helpt haar klanten om tot een hoge beschikbaarheid van hun dienstverlening te komen. Zeker in Coronotijd is het noodzakelijk dat de business door kan gaan en geen hinder ondervindt van slechte performance of onbeschikbaarheid. Het pro-actief monitoren voorkomt verrassingen.

 • 360performance adviseert hoe het platform het beste is in te zetten bij uw organisatie op basis van de uitkomsten van een Quick Scan. De Quick Scan geeft inzicht waar uw organisatie staat op het vlak van performance volwassenheid/bewustzijn. Het geeft de sweet spot aan waar de grootste winst te behalen valt om de organisatie de baten van performance management te laten ervaren.

 • Dynatrace platform overstijgt monitoring. Het geeft ook business inzichten en antwoorden en maakt inzichtelijk of haperende functionaliteit en/of techniek de oorzaak zijn van het niet halen van de bedrijfsdoelen.

 • Om het beste uit het platform te halen is een producttraining alleen niet voldoende. 80% van APM zit hem in het veranderen van de bedrijfscultuur rondom performance en het aanpassen van de huidige (beheer)processen. Iets wat sterk onderbelicht is en blijft, maar wat 360Performance doorbreekt door haar aanpak.

 • Daar waar IT-security een prominente rol vervult en alle aandacht heeft, moet performance vechten voor bestaansrecht terwijl het mede het behalen van de bedrijfsdoelstellingen beïnvloedt. 360Performance geeft performance bewustzijn trainingen aan alle lagen van de organisatie, specifiek geënt op de rol en de informatiebehoefte die de stakeholders hebben. Daarnaast helpt het om performance te vermarketen binnen de organisatie zodat het bekend wordt en de vraag ernaar wordt gegeneerd.

 • We zijn sparringpartners bij geïdentificeerde performance problemen, omdat we gaandeweg enorm veel kennis en kunde hebben opgedaan van de toegepaste technologieën. Performance bottlenecks kunnen we valideren aan de hand van performance testen icm het gebruik van Dynatrace om fact based de root cause te vinden. Organisaties ervaren het als fijn dat 360Performance helpt bij het vinden van de oplossing.

 • Begeleiding in het uitvoeren van kwalitatief goede Proof of Concepts of Proof of Value. In de tijdspanne van 2 weken voeren we deze uit door onze aanpak. Van begin tot einde, inclusief presentatie met de resultaten aan de opdrachtgever. Veel organisaties helpen we met het opstellen van acceptatiecriteria waaraan de POC/POV moet voldoen. Zelf aan de gang gaan is mogelijk. Het platform installeert zich gemakkelijk. De basisinstrumentatie kan veel identificeren. Maar hoe valideer je dat Dynatrace ook inderdaad alles meet? Wat moet je doen als je tegen problemen aanloopt zoals opgetreden breuken in de ketenmonitoring? Hoe wordt een Client-Server applicatie gemonitord? We geven antwoorden in plaats van open einden.

 • We zijn goed geïnformeerd over de ontwikkelingen en toepassingen van Dynatrace en zijn technologie. We durven vroege ontwikkelingen ook verantwoord toe te passen bij onze klanten om hun te laten zien welke baten ze ervan ervaren. Ontwikkelingen zoals Open Tracing/Open Telemetry maakt het mogelijk om SAAS-schakels in de keten toch inzichtelijk te maken zodat er nog steeds ketenregie te voeren is. Uw SAAS partij wordt een partner in plaats van een leverancier.

 • We zijn bekend met Agile werken en wat daarbij om de hoek komt kijken om aan goede Quality Assurance te doen. We helpen teams om hun sprints te halen door performance-problemen vroegtijdig te identificeren zodat ze deze kunnen oplossen. Dynatrace opnemen in de CI/CD pijplijn behoort zeker tot de mogelijkheden, waarbij de regie rondom het promoten van code naar de diverse staging omgevingen met een tool als Keptn gerealiseerd kan worden.

 • In combinatie met performance testen en productie monitoring levert het de gewenste feedbackloop op om tot een betere voorspelbaarheid te komen van hoe uw applicaties zich gedragen. Geen onverwachte onbeschikbaarheid of slechte responstijden meer.