Performance Interventie is de dienst waarbij acute performance problemen snel worden opgespoord. In plaats van te starten met performance testen om het probleem te reproduceren, wordt direct gestart met het diagnosticeren van het performance probleem waardoor snel inzicht en grip wordt verkregen over de context van de performance problemen.

Performance problemen treden vaak op in complexe lange ketens van applicaties, een aaneenrijging van componenten die met elkaar interacteren om de gevraagde eindgebruikersfunctionaliteit te kunnen aanbieden. Veelal zijn het meerdere factoren die tot het performance issues leiden.

Het snel oplossen van performance problemen in lange complexe ketens vereist van de betrokken rollen diepgaande kennis en ervaring met verschillende technologieën welke niet in 1 discipline is samen te vatten. Het vraagt ook om geavanceerdere tooling in te zetten waardoor voorkomen wordt dat er onnodig performance testen worden uitgevoerd en het doen van aannames voorkomen wordt. Zeer belangrijk is dat ‘Team 6″ werkt met betrouwbare data.

Performance Interventie Team 6

De Performance Interventie dienst wordt gedaan met een gerenommeerd en ingespeeld team van specialisten, ‘Team 6’ en aangestuurd door de Performance Regisseur.

Dit team is een bundeling van krachten die nodig zijn om performance issues tot op het bot te fileren. De Performance Regisseur is de Master Chief van het team. Hij is eindverantwoordelijk en SPOC naar de klant toe. Hij stuurt ‘Team 6’ aan en zet tezamen met zijn team de te volgen strategie neer om de oorzaak van het probleem te vinden en advies te geven hoe het probleem op te lossen. De regisseur bewaakt de vooruitgang en faciliteert ‘Team 6’ zodat ze zich kunnen concentreren op het behalen van het resultaat.

Deze rollen kennen de concepten van de toegepaste technologie, weten waar ze naar performance bottlenecks moeten kijken, kunnen ze reeds de aanwezige tooling op de waarde schatten of het wel of niet gaat helpen bij het oplossen van de problemen, etc. Door hen ervaring is de velocity van het team hoog, heeft het een grote actie radius waardoor het snel en met name op een pragmatische manier kan schakelen op alle lagen van de klantorganisatie (C-levels).

‘Team 6’ maakt gebruik van geavanceerde diagnostische software zoals dynaTrace. De diagnostische software werkt als een röntgenfilm, het merkt werkelijk alles op wat er zich in de keten applicatie communicatie zich afspeelt. Het doet niet aan sampling, er is geen ontkomen aan!

 • de Performance Engineer

 • de Performance Architect

 • de Performance Regisseur

Aanpak Performance Interventie

Elke performance interventie bestaat uit de volgende activiteiten die noodzakelijk om tot een goed uitgangspunt te komen en om te voorkomen dat er verkeerde aannames zijn gedaan:

 1. Intake gesprek met de Performance Regisseur waarin het performance probleem wordt geïnventariseerd. Duidelijk moet zijn om welke eindgebruikershandelingen het gaat, wat de symptomen zijn van het performance probleem, welke technologie wordt er toegepast (w.o. virtualisatie, big data, custom build application in Java, Dot Net, SOA zoals [Tibco|Biztalk]), wat de klant tot nu toe heeft gedaan en wat het heeft opgeleverd, wie de stakeholders zijn, welke partijen erbij betrokken zijn, wat de reden is van urgentie.
 2. Op basis van het intake gesprek wordt een offerte voorstel gedaan aan de klant bestaande uit de high level aanpak, de benodigde rollen aan zowel de klant kant als de vereiste rollen binnen ‘Team 6’, de deliverables, de opleverdatum, de randvoorwaarden om tot succes te komen.
 3. Opdracht tot performance interventie
 4. Kick-off performance interventie waarin ‘Team 6’ van 360Performance, de stake holders en de betrokken disciplines van de klant kennis met elkaar maken. De aanpak wordt besproken, de tijdslijnen gemanaged waarin het eerste resultaat opgeleverd moet zijn, de afspraken gemaakt met elkaar om de eerste inventariserende gesprekken te hebben.
 5. Voorbereidingen om tot de performance interventie te komen
 6. Realisatie van de performance interventie ofwel het daadwerkelijk diagnosticeren van de performance problemen
 7. Presenteren van bevindingen en constateringen inclusief advies aan betrokkenen
 8. Valideren van de verbeteringen
 9. Decharge van de klant

Resultaat

Het resultaat van de Performance Interventie dienst is dat de oorzaak van de performance problemen snel gevonden is, dat men weet in welke context de problemen zich voordoen in plaats van dat er aannames of wild guesses zijn, dat er aanbevelingen zijn om het probleem  op te lossen en hoe de klant in de toekomst de performance problemen voor kan zijn. De resultaten worden overgedragen aan de staande lijnorganisatie waarna het Performance Interventie team zich weer terug trekt.

Prijs

De Performance interventie dienst kan op verschillende manieren worden aangeboden:

 • Op basis van time-and-material
 • Fixed price
 • Strippenkaart (gegarandeerde inzet zonder administratieve rompslomp)

De klant krijgt 1 factuur, 1 aanspreekpunt.