Performance Regisseur

De Performance Regisseur is de spil aangaande keten applicatie performance en stabiliteit. De vereiste helicopterview strekt zich uit in alle uithoeken van de klantorganisatie en in alle lagen van de organisatie (strategisch, tactisch, operationeel, business, technisch, procurement, enterprise architectuur, programma management).

Deze rol is niet alleen technisch bezig, maar moet ook zorgen voor governance (embedding) van de vereiste performance processen, organisatie en tooling. Verder   doet hij ook aan marketing om te zorgen dat de toegevoegde waarde van Application Performance Management (APM) continue onder de aandacht komt.  De organisatie begrijpt hierdoor wat de reden is van de APM-investering. Hij helpt mee aan het hervormen van de al-oude silo gedachte goed, dat geërft wordt in het DevOPs werken van tegenwoordig.

De Performance Regisseur acteert op strategisch/tactisch niveau en werkt zelfstandig of in samenwerking met ‘Team 6‘ dat bestaat uit zeer ervaren mensen, de Top Guns, elk met hun eigen discipline binnen performance gerelateerde aspecten en tooling.

De Performance Regisseur helpt diverse rollen (C-level managers, Program Directors, Enterprise Architects, Dev/Ops teams, performance engineers/architects/consultants/testers, vendor PSO, problem managers) en organisatie eenheden binnen grote nationale maar ook internationale bedrijven om de performance en stabiliteit op orde te krijgen overeenkomstig het gewenste ambitie niveau.

Wat doet de Performance Regisseur?

De Performance Regisseur is de meest ervaren rol binnen het APM-werkgebied. De Performance Regisseur heeft meerdere tour of duties achter de rug in diverse rollen wat kan varieren van performance test consultant, performance architect, performance engineer, technical account manager, pre-sales consultant tot vendor partner manager. Deze ervaring en diverse expertise niveaus leiden tot het kunnen uitoefenen van de rol van Performance Regisseur. De toegevoegde waarde van de Performance Regisseur komt volledig tot zijn recht bij applicatie ketens.

De Performance Regisseur is geen Test Coordinator. Performance testen is slechts een klein onderdeel van het APM-gedachtegoed. Maar, de [keten|component] performance testen zijn wel van het kaliber 3.0 maturity welke aanhaken bij het “First Time Fit” principe. Er is geen ruimte voor aannames, voor onduidelijkheden. Deze rol is diep inhoudelijk bezig met het vormgeven, het “verkopen” en het realiseren van de performance test strategie.

Applicatie Keten

De ketengedachte met de eindgebruikers als focus is de basis waarvanuit de Performance Regisseur werkt. De ketengedachte ontsnapt binnen de meeste organisatie aan de gedachte van zowel de business als de IT.

Wat is een keten eigenlijk? Achter het aanbieden van functionaliteit naar de eindgebruiker ligt een heel landschap aan componenten. Deze componenten vormen tezamen de schakels van de applicatie keten. Iedere schakel dient opzichzelf goed te presteren, maar het biedt echter geen garantie dat de keten als geheel presteert conform de SLA. En hier komt de toegevoegde waarde van de Performance Regisseur om de hoek.