De Performance Regisseur kun je het beste vergelijken met een dirigent van een orkest. De dirigent laat de individuele muzikanten samen mooie muziek maken. Te midden van de ‘herrie’ dat door de individuele muzikanten wordt geproduceerd, weet de dirigent het samenspel tussen de muzikanten op elkaar af te stemmen, te optimaliseren en bij te sturen door subtiele handbewegingen te maken. Hij overziet het gehele muziekstuk dat gespeeld moet worden, waar de accenten liggen qua muzieknoten, wat de verbeterpunten zijn van zijn orkest en deze te realiseren. De dirigent heeft jarenlange ervaring met het dirigeren van orkesten, heeft muziek gestudeerd. Om er mooie muziek van te maken, dient het orkest onder zijn leiding uitgebreid en lang te oefenen om te zorgen dat de individuele muzikanten de gezamenlijke prestatie kunnen neerzetten. Dat betekent, dat de muzikanten individueel door de dirigent benaderd worden hoe te zorgen dat zij hun muziekinstrument beter in het geheel afgestemd krijgen.

Regie in Applicatie Life Cycle

De Performance Regisseur is de dirigent van performance binnen de organisatie waar hij werkzaam is. Hij heeft een groot speelveld te bestrijken waarin performance een rol speelt. Dit speelveld bevat de gehele OTAP-straat (Ontwikkeling, Test, Acceptatie, Productie) en de Applicatie Life Cycle. In de diverse omgevingen van de OTAP-straat liggen er verschillende performance accenten. De verschillende performance accenten dienen op elkaar afgestemd te zijn om te voorkomen dat er allerlei grote herstel programma’s concern breed opgesteld moeten worden om de betrouwbaarheid van de dienstverlening terug op peil te krijgen. Zo ligt bij Ontwikkeling het performance accent op het vroegtijdig peilen wat de performance is van de eerste bouwstenen. Nu herstellen kost minder tijd en geld dan later in de OTAP -straat. Na Ontwikkeling ligt bij Test het performance accent op de integratie van de bouwstenen en de performance van deze integratie; kunnen de bouwstenen tezamen (unit) een goede prestatie op de mat leggen? Vervolgens is het performance accent op Acceptatie de gehele keten en haar componenten om te zorgen dat het geheel conform keten eXperience Level Agreement (XLA) presteert en stabiel is om in Productie genomen te kunnen worden. Uiteindelijk gaat het op Productie om de performance monitoring vanuit eindgebruikersperspectief; hoe ervaart de eindgebruiker de geboden functionaliteit en presteert het volgens de eindgebruikersverwachting. Kan de beheerafdeling adequaat (snel, kundig) op elk moment voorkomen dat performance problemen de eindgebruikerservaring beinvloedt?

Reikwijdte Performance Regisseur

Door de grote reikwijdte van zowel de OTAP-straat als de Applicatie Life Cycle komt de Performance Regisseur in aanraking met de gehele klantorganisatie. Van business tot operatie, van CIO tot DevOPS teams, van Procurement tot Risk/Security. Er wordt dan ook veel geeist van deze rol, waarbij diverse skills aanwezig moeten zijn om deze rol uit te kunnen oefenen. Application Performance Management (APM) focust zich op het geheel van processen, organisatie en tooling om te zorgen dat er grip en controle is en blijft over de performance van de applicatie ketens. De rol vraagt om goed inlevingsvermogen, weten wie de stakeholders zijn binnen de organisatie, welke politiek wordt er gedreven om tot besluitvorming te komen, welke grote veranderingen gebruikt kunnen worden om APM te laten landen of juist een verstoring kunnen opleveren in hetgeen er bereikt dient te worden, hoe APM te evangeliseren in alle geledingen van de organisatie en te zorgen dat elke dag iets positiefs te melden is over APM. Ook treedt de Performance Regisseur op als trusted advisor van de klantorganisatie, zet hij een performance strategie op en effectueert deze, is samen met Procurement de spreekbuis richting (tool) vendors om de juiste onderhandeling te kunnen voeren en afspraken te maken over hoe samen te werken.

Om te zorgen dat Application Performance Management goed kan worden uitgenut, is het van belang dat de Performance Regisseur zijn peilstok in de klantorganisatie heeft gestoken om te peilen hoe volwassen de organisatie is op de

[beheer|klant]processen, de organisatie ([lijn|project|DevOps]) en de tooling (dekkingsgraad van grip en controle op de ketens). Veelal voert de Performance Regisseur een audit uit.

Toegevoegde waarde Performance Regisseur

De Performance Regisseur wordt ingezet bij de diverse diensten die door 360performance wordt aangeboden. Hij brengt de situatie snel onder controle door resultaten neer te zetten (de oorzaak van de problemen) en het hoger management te adviseren wat de next-steps zijn op performance vlak. De klantorganisatie kan er voor kiezen om performance beter te waarborgen en de Performance Regisseur de rol te geven van trekker.

Performance dient zo vroeg mogelijk op de agenda te staan van de Applicatie Life Cycle, daar waar de functionele en non-functionele eisen gedefinieerd en afgestemd worden met de afnemers. Bij project/programma definiering dient requirement management een van de eerste stappen te zijn; wat wordt er performance gebied nu voor eisen gesteld aan de te bouwen functionaliteit en de onderliggende technische systeem en infrastructuur? Daarnaast stelt de Performance Regisseur de te volgen performance keten test strategie op, realiseert en waarborgt deze.

Bij outsourcing speelt performance monitoring een belangrijkere rol dan wat het tot voor kort had. Performance monitoring is totaal niet smart gemaakt, de klant weet niet wat het krijgt en vooral bij performance interventies is het een hiaat om snel tot de root cause te kunnen komen. De outsourcings partij rekent een bedrag voor de performance monitoring waarbij de klantorganisatie vervolgens geen toegang toe krijgt. Ook bij performance interventie mag er in het algemeen geen additionele diagnostische tooling worden geinstalleerd, waardoor het oplossen van de performance problemen een kip-en-het-ei verhaal blijft. Dit soort issues zijn te voorkomen door de Performance Regisseur in te huren.

Bij implementaties van APM-software is de toegevoegde waarde van de Performance Regisseur dat hij weet wat er allemaal op de klantorganisatie afkomt om te voorkomen dat het APM-initiatief al gesmoord is voordat het uberhaupt begonnen is. Grote dienstverleners willen APM-implementaties het liefst zo groot mogelijk aanpakken, Big-Bang scenario’s uitvoeren met een grote mislukkingskans. De Performance Regisseur manouvreert zich tussen de klantorganisatie, de APM-dienstverlener en de tool vendors om te zorgen dat de aanbieders voldoen aan de vooraf opgestelde smart gemaakt acceptatie criteria. Volgens het First-Time-Fit principe worden APM-implementaties opgeleverd waardoor trial-and-error situaties definitief uit den boze zijn.